Raport z konsultacji społecznych dotyczących przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku

Smart Parking

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku został opublikowany raport z konsultacji społecznych związanych z pracami nad polityką parkingową miasta Ełku. Celem konsultacji było zidentyfikowanie miejsc na terenie miasta, w których występują problemy z parkowaniem, poznanie potrzeb i pomysłów mieszkańców miasta na usprawnienie parkowania w danym miejscu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.

W ramach konsultacji społecznych odbyło się 10 spacerów badawczych, w tym 3 w obszarze rewitalizacji Śródmieście. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie w formule Open Space. Wnioski i uwagi można było składać również za pomocą formularza i ankiety internetowej. Raport z konsultacji dostępny jest pod linkiem http://www.elk.pl/files/multimedia/files/855c9bcd31f906e0381b42b63d6fa74f.pdf