Remont elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej

Jeszcze w tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku zyska nową elewację. Remontowana będzie północna ściana budynku. W ramach prac wykonana zostanie również izolacja fundamentów.

 

Podpisana została umowa z wykonawcą remontu elewacji  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej. Zakres zamówienia obejmuje m.in. rozbiórkę nawierzchni utwardzonych wokół budynku, wykonanie robót ziemnych oraz izolacji fundamentów. Remontowana będzie elewacja północnego szczytu budynku, tj. jest ściana bez okien przy ogródku i parkingu (równoległa do ul. Mickiewicza). Po remoncie teren zostanie uprzątnięty, a ewentualne zniszczenia terenów utwardzonych i zieleńców przywrócone do stanu pierwotnego.

Planowany termin wykonania prac to połowa grudnia 2021 r.

Inwestycja jest częścią projektu rewitalizacyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku”, wynikającego z Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).