Rozmowy nt. nowych funkcji dla hali przy ul. Armii Krjaowej 16

Urząd Miasta we współpracy z Ełckim Forum Rewitalizacji zorganizował spotkanie służące wypracowaniu nowych funkcji dla zabytkowej, dawnej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16.

 

Spotkanie odbyło się 18 marca br. Skierowane było do przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze kultury, sportu i rekreacji. Wzięły w nim udział 24 osoby. Spotkanie rozpoczęło się wizytą w budynku hali, po czym uczestnicy udali się do Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, gdzie odbył się warsztat. Osoby biorące udział w części warsztatowej spotkania zostały podzielone na 4 grupy. Każda z grup przygotowała propozycje funkcji, jakie hala sportowa mogłaby pełnić po modernizacji.
Spotkanie było elementem konsultacji społecznych dot. określenia funkcji dla budynku hali sportowej przy  ul. Armii Krajowej 16 w Ełk. Propozycje można składać do 29 marca br. za pomocą formularz konsultacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:
Zapraszamy również na otwarte spotkanie w dniu 21 marca w Parku Solidarności przy pomniku Kajki (godz. 15:00-18:00). Swoje propozycje będzie można przedstawić bezpośrednio pracownikom Urzędu Miasta Ełku.
Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport podsumowujący propozycje zgłoszone przez uczestników konsultacji.