Rozmowy o centrum Ełku

Trwają prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku. Będzie to plan działań służących kompleksowej odnowie centralnej części naszego miasta.

W dniach 18-19 października 2022 r. odbyła seria spotkań służących pogłębieniu wiedzy o najważniejszych problemach oraz mocnych stronach centrum Ełku. Eksperci ds. rewitalizacji, wspierający Urząd Miasta Ełku w przygotowaniu programu rewitalizacji, przeprowadzili rozmowy z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego, dorosłymi mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz przedstawicielami Urzędu Miasta, instytucji publicznych i partnerów społeczno-gospodarczych. W najbliższych dniach na ulicach pojawią się ankieterzy, z którymi będzie można podzielić swoimi odczuciami, uwagami i postulatami dotyczącymi życia w centrum Ełku.

Najważniejszym celem tych badań społecznych jest poznanie przyczyn występowania oraz szczegółowe rozmieszczenie zjawisk problemowych na obszarze rewitalizacji, a także identyfikacja lokalnych potencjałów wspierających rozwój. Wiedza ta, w kolejnym etapie prac nad programem, pozwoli na określenie celów rewitalizacji i odpowiednich działań mających poprawić sytuację społeczną w centrum miasta (spotkanie warsztatowe zaplanowane na 7 listopad br.).