Spacery badawcze dot. parkowania

Na terenie Ełku rozpoczęły się prace związane z opracowaniem nowej polityki parkingowej. W ramach prac nad dokumentem mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na usprawnienie parkowania i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych m.in. poprzez udział w 10 spacerach badawczych. Odbędą się one w II rurach:

– I tura (dotyczące śródmieścia Ełku) – 23 października o godz. 13.30, 24 października o godz. 12.00 i 16.00 spod budynku Urzędu Miasta Ełku (ul.Piłsudskiego 4)

– II tura – 5, 6, 7 listopada 2019 r., miejsca i godziny kolejnych spacerów badawczych zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.

 

Spacery badawcze są elementem szerszych konsultacji społecznych dot. polityki parkingowej miasta Ełku:

http://www.elk.pl/strona/654/konsultacje-dotyczace-przygotowanie-kompleksowej-polityki-parkingowej-miasta-elku