Spotkanie Ełckiego Forum Rewitalizacji

Spotkanie Ełckiego Forum Rewitalizacji nt. polityki parkingowej. Uczestnicy oglądają prezentację.

W lutym 2020 r. minął rok funkcjonowania Ełckiego Forum Rewitalizacji. Spotkanie w ECRS Stajnia było okazją do podsumowań, analizy bieżących sprawy związanych z odnową Śródmieścia Ełku oraz omówieniem działań możliwych do podjęcia w 2020 r.

 

Celem Ełckiego Forum Rewitalizacji jest rozwijanie komunikacji i współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w Ełku w zakresie odnowy śródmieścia Ełku oraz społeczna refleksja nad różnymi aspektami rewitalizacji tego obszaru. W ramach spotkania w ECRS Stajnia dyskutowano o następujących zagadnieniach:

  • polityka parkingowa miasta Ełku
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obszarze Śródmieścia, ze szczególnym uwzględnieniem mpzp Ełk-Stadion oraz Ełk-Centrum
  • modernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16
  • udział Gminy Miasta Ełk w Programie Rozwój Lokalny
  • podsumowanie działalności Ełckiego Forum Rewitalizacji w 2019 r. oraz plany na 2020 r.