Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wspólnoty „Anonimowych Alkoholików”

Masz problem z piciem? Ktoś z  Twojej rodziny ma z tym problem? Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wspólnoty „Anonimowych Alkoholików”, które odbędzie się dnia 17.04. 2023 r. o godzinie 10:00 w Ełckim Centrum Rewitalizacji STAJNIA ul. Kościuszki 27A, wejście A.

Zapisy : osobiście w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA ul Kościuszki 27 A, wejście C lub telefonicznie pod nr tel. 87 732 64 45.

 

W dniu 03 marca 2023r. w ECRS Stajnia odbyło się spotkanie informacyjne  Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z osobami mającymi kontakt lub pracującymi z osobami uzależnionymi od alkoholu. Poświęcone ono było pozyskaniu informacji na temat działalności Wspólnoty, jej struktury, jak i gdzie uzyskać pomoc, zasadom bycia we Wspólnocie oraz historie ich członków.