Spotkanie organizacyjne dla uczestników Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT

Uczestnicy projektu „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w dniu 03.02.2020 r.  spotkali się z realizatorami projektu w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”. Podczas spotkania omówiono poszczególne etapy projektu tj. cele i działania projektowe oraz metody ich wdrażania i upowszechniania. Spotkanie organizacyjne było okazją włączenia uczestników projektu w aktywne planowanie  działań projektowych.

 

W projekcie zaplanowano trzy główne zadania:

 

Zadanie 1. Akademia rozwoju rodziny:

Realizacja 2 projektów socjalnych:

-Projekt Socjalny skierowany do rodzin z dziećmi

-Projekt Socjalny skierowany do osób/rodzin z osobami niepełnosprawnymi i/lub osobami starszymi

 

Zadanie 2. Wsparcie rodzin

  • Poradnictwo specjalistyczne -zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych konsultacji lub zajęć grupowych w celu skorygowania niepożądanych zachowań, rozwój przez zmysły.
  • Zajęcia wzmacniające z wykorzystaniem technik terapeutycznych dla uczestników i ich otoczenia, których celem jest wywołanie zmiany poprzez wzmocnienie kontaktów międzyludzkich, kontaktów społ., bezpośrednich kontaktów ze zwierzętami, poprawa relacji rodzinnych i komunikacyjnych, a także otwarcie się na nowe doznania tj.: zajęcia z wykorzystaniem metody M. Sherborne, hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia.
  • Usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy i kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny. Zajęcia będą odbywać się w nowo powstałej infrastrukturze.

 

Zadanie 3 Integracja Rodzin

Organizacja spotkań rodzinnych których celem jest wzmocnienia więzi rodzinnych, rozwój wiedzy i kształtowanie postaw służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, wykorzystywanie nabytych umiejętności komunikacji, wzmocnienie relacji osób starszych i niepełnosprawnych z najbliższym otoczeniem, poznanie nowych os./rodzin zam. w sąsiedztwie, nawiązanie kontaktów, zmniejszenie poczucia izolacji.