STOPNIOWE ODMRAŻANIE ZAJĘĆ W ECRS „STAJNIA”

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Specyfika pracy Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” tj:

 • udostępnianie pomieszczeń dla różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby niepełnosprawne, osoby z innych obszarów Polski), powoduje duże zagrożenie powstania ogniska epidemii koronawirusa Covid-19;
 • zajęcia prowadzone są przez specjalistów/trenerów, którzy zaangażowani
  są zawodowo nie tylko w ECRS „STAJNIA”, stwarza to zagrożenie rozprzestrzeniania się pandemii na inne jednostki w mieście;

UWAGA:

Ważnym elementem odmrażania działalności ECRS „STAJNIA” jest rygorystyczne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

W celu zapobiegnięcia powstania ogniska epidemiologicznego, odwieszanie zajęć będzie następowało etapami:

 • od 19 marca 2020r – rozpoczęły się stacjonarne konsultacje z psychologiem (zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 87 732 64 45);
 • od 01.04.2020r.- uruchomiono w budynku ECRS „STAJNIA” działalność Okręgowego Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku;
 • od 20.05.2020r. uruchomiono działania animacyjne w grupach 5-8 osobowych
  w ramach projektu Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia- ZIT:
 • od 03.06.2020r- wznowiła swoją działalność w ECRS „STAJNIA” : Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • od 08.06.2020r. – rozpoczął funkcjonowanie projekt „Lokalne Perspektywy”- ZIT;
 • od 08.06.2020r rozpoczęły się warsztaty z przedsiębiorczości- w ramach ZIT;
 • od 01.07.2020- rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu „Wsparcie Ełckich Rodzin”- ZIT

 

W pierwszej kolejności uruchamiane są zajęcia/warsztaty/konsultacje, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia założonych wskaźników w ramach projektu „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” celem zachowania zobowiązań trwałości projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 4 651 457,32 zł

Wysokość dofinansowania: 3 953 738,72 zł w tym:

– współfinansowanie UE w kwocie: 3 558 364,85 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 395 373,87 zł

Wkład własny miasta Ełku: 697 718,60 zł

 

UWAGA:

Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendują ograniczenia treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych lub podział na małe kilkuosobowe grupy o stałym składzie oraz wskazuje,  unikanie sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt.

Wytyczne nakazują szczególną ostrożność w organizowaniu zajęć/warsztatów/konsultacji uczestnikomznajdującym się w grupach ryzyka (np. osoby starsze lub cierpiące na choroby zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19). W miarę możliwości i potrzeb uczestników z grupy ryzyka, zajęcia które mogą odbywać się zdalnie powinny być prowadzone w tej formule.