Streetworking na ełckich podwórkach

Na podwórku, grupa dzieci wraz z dorosłymi buduje plac zabaw.

Streetworkerzy, animatorzy uliczni oraz młodzi liderzy kontynuują pracę z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami na 5 ełckich podwórkach. Działania realizowane będą do 31 grudnia 2020 r. Łączna wartość projektu to ponad 1 mln. zł.

 

Od początku nowego roku swoją prace na ełckich podwórkach kontynuują streetworkerzy, animatorzy uliczni oraz młodzi liderzy, którzy nawiązują kontakt z grupami dzieci i młodzieżą w ich bezpośrednim środowisku; na podwórku, ulicy lub parku.

Nowym elementem stosowanym po raz pierwszy nie tylko w naszym mieście ale i całym regionie jest praca na podwórkach „Młodych Liderów” wraz ze streetworkerami i animatorami. Młodzi liderzy to osoby wywodzące się z poszczególnych podwórek. W ramach utworzonej Akademii Młodych Liderów przechodzą szkolenia i trening interpersonalny, który przygotuje ich do pracy w środowisku otwartym.

Praca prowadzona jest na podwórkach przy:

  • ul. Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17,19
  • ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21
  • ul. Mickiewicza 33, 35
  • ul. Chopina 9
  • ul. Armii Krajowej 38-58

Działania realizowane są w ramach projektu „LOKALNE PERSPEKTYWY”, realizowanego przez miasto w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ALTERNATYWA.

Projekt realizowany jest w okresie 01 września 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 134 os., mieszkańców MOF Ełk, osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych.

W ramach projektu dla uczestników zaplanowano:

  • Akademię Liderów, w której kompetencje do pracy w środowisku otwartym zdobędzie 24 Młodych Liderów,
  • pracę Streetworkerów i Animatorów ulicznych wraz z Młodymi Liderami na 11 wybranych podwórkach
  • organizację pikników na wybranych 11 podwórkach oraz w Parku Kopernika i Parku Odkrywców Kolei
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • warsztaty i treningi.

Łączna wartość projektu: 1 149 808,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 091 008,80 zł