Święto ulicy Orzeszkowej

Prezydent Miasta Ełku, Stowarzyszenie Alternatywa oraz mieszkańcy ulicy Orzeszkowej zapraszają 1 września wszystkich mieszkańców miasta na wspólne obchody „Święta ulicy Orzeszkowej”.  Podczas pikniku zaplanowano m.in. animacje dla dzieci, konkursy i zabawy, pokazy taneczne oraz występy regionalnych artystów.

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Ełku: http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/3684/swieto-ulicy-orzeszkowej

Święto ulicy Orzeszkowej organizowane jest w ramach projektu „LOKALNE PERSPEKTYWY”, realizowanego przez miasto Ełk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ALTERNATYWA (projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020).