Szkolenia „Profesjonalny pracownik biurowy”

Miejsce zajęć: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, ul Kościuszki 27 A,
19-300 Ełk

Organizator: Stowarzyszenie Adelfi

Uczestnicy szkoleń: osoby bezrobotne

Terminy szkoleń: 01.10 , 15.10,29.10, 12.11, 26.11, 10.12 w godz. 9.00-14.00

Tematyka szkoleń: dotyczy rynku pracy, etyki i prawa pracy, zakładanie działalności gospodarczej i działania z zakresu ekonomii społecznej.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).