Szkolenia z zakresu rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleń z zakresu rewitalizacji, organizowanych przez Gminę Miasto Ełk w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”.

Gmina Miasto Ełk od dwóch latach uczestniczy w projekcie służącym wypracowaniu modelowych działań z zakresu rewitalizacji. W celu zaprezentowania doświadczeń z tego procesu oraz przybliżeniu współczesnego wymiaru odnowy obszarów, na których występują różne negatywne zjawiska, w Ełku zostanie przeprowadzony cykl bezpłatnych szkoleń. Ich uczestnikami mogą być organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, lokalni liderzy, przedstawiciele instytucji publicznych oraz inni zainteresowani tematyką rewitalizacji. Każdy cykl obejmuje 3 jednodniowe szkolenia.

Rekrutacja uczestników trwa do 27 sierpnia 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem

http://frdl.bialystok.pl/projekty-frdl/nowe-srodmiescie-miasta-elk