Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Plakat promujący Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 21 lutego – 28 lutego. 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mieszczący się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” ul. Kościuszki 27A w Ełku włączając się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w okresie od 21-28 lutego 2020 bezpłatnych porad udzielać będzie: poniedziałek: 12:00-20:00, wtorek-piątek: 09:00-16:00, sobota: 08:00-12:00.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję  w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej i rzeczowej