Warsztaty Bębniarskie

Warsztaty będą prowadzone w każdą sobotę w godzinach od 10.00-11.00 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, ul. Kościuszki 27 A, wejście do budynku A w okresie od  2 października  2020 r. do 19 grudnia 2020 r.

Warsztaty bębniarskie stymulują sferę emocjonalną, ruchową, słuchową oraz wzrokową. Sprzyja to równocześnie rozwojowi uwagi, pamięci i zachowań prospołecznych. Wartością spotkania  jest również budowanie pewności siebie, nauka współpracy i działania w zespole, nabywanie umiejętności bycia konsekwentnym, wzajemnego szacunku do siebie oraz dyscypliny.

Podczas obcowania z dźwiękami bębnów wzbudzają się różne emocje oczyszczające organizm z toksyn, stresu i innych niekorzystnych czynników powodujących złe samopoczucie. Bęben pomaga w pobudzeniu w sobie pozytywnych emocji. Na warsztatach bębniarskich każdy znajdzie coś dla siebie!

Warsztaty organizowane są dla uczestników projektu „Lokalne Perspektywy”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 11, Działania 11.2, Poddziałnie 11.2.5.

Zapraszamy.