Warsztaty projektowe do planu miejscowego „Ełk-Stadion”

Miasto przystępuje do ostatniego etapu konsultacji społecznych dotyczących planu miejscowego „Ełk – Stadion”. Tym razem nadszedł czas na warsztaty projektowe, podczas których zostaną przedstawione m.in. warianty planowanych rozwiązań. Warsztaty odbędą się 27 maja 2021 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku.

 

Celem spotkania jest przedstawienie wariantów planowanych rozwiązań do planu miejscowego „Ełk-Stadion” oraz zebranie uwag i opinii. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną wyniki wcześniejszych form konsultacji, a mieszkańcy będą mieli możliwość wypracowania rozwiązań przestrzennych w oparciu o informacje wypracowane na konsultacjach. W drugiej części spotkania mieszkańcy będą pracować przy mapach i makietach.

Chęć uczestnictwa w warsztatach można zgłaszać pod nr tel. (87) 73 26 152 lub mailowo: b.nartowicz@um.elk.pl

Na uczestników spotkania będzie czekać ciasto i kawa.

Podczas warsztatów zachowane zostaną niezbędne środki reżimu sanitarnego zgodnie z panującymi obostrzeniami.

Do 31 maja 2021 r. istnieje jeszcze możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ełku lub online.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdde9HgVOiSc6QSwhB932ZgyIqiL08t1C6pLDAiwAzC9A5zg/viewform