Warsztaty w pracowni rzemiosła

Czarno-białe rysunki przedstawiające Kubusia Puchatka i konia.

Od dnia 20.04.2021 r. w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia rozpoczynają się warsztaty aktywizacji zawodowej z zachowaniem reżimów sanitarnych dla uczestników projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 11.01.00 Poddziałanie 11.01.03.

Poniżej harmonogram spotkań:

Warsztaty w pracowni rzemiosła

Harmonogram warsztatów kreatywności K1 (wejście do budynku B):

24.04.21 12:00-15:00

26.04.21 15:00-18:00

27.04.21 15:00-18:00

29.04.21 15:00-18:00

30.04.21 15:00-18:00

Harmonogram warsztatów kreatywności K2 (wejście do budynku B):

20.04.21 10:00-13:00

21.04.21 15:00-18:00

22.04.21 15:00-18:00

23.04.21 15:00-18:00

24.04.21 08:00-11:00

26.04.21 09:00-12:00

28.04.21 15:00-18:00