Weekend z Młodzieżowym Klubem Integracji Społecznej

Zabawa dzieci z kolorową płachtą materiału.

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej organizuje m.in.:

  • Indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty/ki ds. uzależnień w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
  • Usługi wspierające animację lokalną t.j:

– zajęcia muzyczne,

– zajęcia artystyczno – plastyczne,

– zajęcia sportowo – rekreacyjne,

– zajęcia multimedialne,

– zajęcia taneczne.

W okresie letnim tj. lipiec-sierpień zajęcia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach 10.00-15.00.

 

Szczegółowych Informacji na temat  zajęć

udziela Stowarzyszenie „Alternatywa”.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).