Wojska Obrony Terytorialnej w ECRS „STAJNIA”

W dniach 27-28 lutego 2021 r. w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA  odbyło się szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W szkoleniu wzięło udział 25 żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty, obok Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Filarem WOT są żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową – na co dzień pracujący zawodowo w swoich profesjach. Pełnią oni służbę w rejonie swojego zamieszkania. Obok Terytorialsów, w WOT służą także żołnierze zawodowi.