Wrzesień w ECRS „STAJNIA”

Zaplanowane zajęcia i warsztaty grupowe  :

ECRS „STAJNIA” ul. Kościuszki 27 A w Ełku –wejście do budynku A:

Projekt „Lokalne perspektywy”

 • Weekendowe warsztaty Bębniarskie (12-13.09.2020r)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

 • Poniedziałki 9.00-14.00 zajęcia animacyjne, wspierające rodziny z dziećmi – w ramach pracy socjalnej z rodzinami
 • Czwartki 10.00- 12.00 zajęcia organizacyjne

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot

 • Wtorki 10.30-19.00
 • Środy 9.00-13.00

ECRS „STAJNIA” ul. Kościuszki 27 A w Ełku –wejście do budynku B:

Poradnia Rodzinna :

 • Środy 00-19.00 -Grupa Wsparcia dla kobiet

Klub Seniora „SENIOR+”

 • Poniedziałki 8.45-12.00- zajęcia z zakresu ywienia//muzyczne/animacyjne

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej organizuje m.in.:

 • Poniedziałki 16.00 -20.00 zajęcia artystyczno –plastyczne
 • Wtorki 16.30-19.00 zajęcia multimedialne
 • Środy 12.00-14.00 Warsztaty wolontariatu i 14.00-17.00 warsztaty muzyczne
 • Czwartki 13.00 -17.00 zajęcia sportowe

Stowarzyszenie Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku:

 • od 28.09.2020 r. rozpoczyna zajęcia w ECRS „STAJNIA”

Stowarzyszenie Adelfi

 • 09.2020 r.- zajęcia z prelegentem z uczestnikami CIS

ECRS „STAJNIA” ul. Kościuszki 27 A w Ełku –wejście do budynku C:

Indywidualne konsultacje :

 1. Poradnia Rodzinna: specjaliści przyjmują w budynku B ,
 2. Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: specjaliści przyjmują w budynku B i C,
 3. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem specjaliści przyjmują w budynku B i C.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ECRS „STAJNIA” :

 • Telefon Zaufania „Nie jesteś sam”,  czynny: od wtorku do piątku w godz. 15.00-19.00.
 • Projekt Ełk – Bezpieczna Rodzina:
 • Zajęcia rozwojowe,
 • Zajęcia wspierające,
 • Grupa Wsparcia dla os. doświadczających przemocy w rodzinie.