Wrześniowe Poniedziałki z Klubem Seniora „SENIOR+”

W każdy wrześniowy poniedziałek w ECRS „STAJNIA” odbywać się będą warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora „SENIOR+” tj.

Zajęcia manualne:

-zajęcia z wykorzystaniem rozwoju zdolności manualnych. Przeznaczone dla wszystkich uczestników Klubu Seniora, bez względu na umiejętności i doświadczenie. Sprzyjają budowaniu relacji społecznych, pomagając zredukować stres, a także wspomagają rehabilitację. W zajęciach wykorzystuje się różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, decoupage, scrapbooking oraz formy rękodzieła (szydełkowanie, dziewiarstwo)

 

Zajęcia umuzykalniające:

-zajęcia o charakterze umuzykalniającym z elementami muzykoterapii wspierające m. in. rozwój zainteresowań, pasji, naukę śpiewu. Ich celem jest poprawa koncentracji, samopoczucia, a także nauka wyrażania emocji. Pozwalają na spędzenie czasu w atmosferze relaksu przy jednoczesnej aktywizacji. Efektem zajęć jest stworzenie śpiewników Seniora i utworzenie nieformalnej grupy muzycznej w Klubie Seniora „Senior +”