Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”, mieszczące się przyul. Kościuszki 27A w Ełku, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do korzystania z usług oferowanych przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osoby im najbliższe do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza j. obcego i migowego,
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, a także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się pod adres:

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”

 1. Kościuszki 27A 19-300 Ełk

kom. 518 213 707

e-mail: pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 12:00 – 20:00
Wtorek – piątek: 9:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 12:00

 

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.

*Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediacje organizowane są po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.