Wsparcie ełckich rodzin

Logo Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Od dnia 22.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje indywidualne dla uczestników projektu „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Terminy konsultacji:

23.06.2020 r. Pedagog- 11.00-14.00

24.06.2020 r. Pedagog- 8.00-10.30

29.06.2020 r. Pedagog 9.00-14.00

30.06.2020 r. Socjoterapeuta 8.00-9.30

30.06.2020 r. Pedagog 9.00-14.00

Zapisy telefonicznie bezpośrednio u specjalisty.

Szczegółowe informacje u koordynatora projektu tel. 87 732 64 46.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).