Wychowywać to kochać i wymagać

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Zapraszamy rodziców/opiekunów dziecka do udziału w zajęciach „Szkoła dla rodziców” i „Warsztatów –aktywne spędzanie czasu wolnego z dziećmi”

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Prowadzący: Asystenci Rodziny

Odbiorcy: Mieszkańcy Gminy Miasta Ełk, chcący podnieść swoją wiedzę z zakresu poprawnej komunikacji międzypokoleniowej.

Miejsce spotkań: ECRS Stajnia, ul. Kościuszki 27A, Ełk.

 

Planowany harmonogram spotkań:

Szkoła dla Rodziców:

18.05.2021 – 16-18 sala 7 i 8
25.05.2021 – 16-18 sala 7 i 8
1.06.2021 – 16-18 sala 7 i 8
8.06.2021 – 16-18 sala 7 i 8

Uczestnicy: rodzice/opiekunowie dziecka (zapewniamy opiekę dla dzieci podczas warsztatów)

 

„Warsztaty –aktywne spędzanie czasu wolnego z dziećmi”

19.05.2021 – 16-18 sala A
26.0.2021 – 16-18 sala A
2.06.2021 – 16-18 sala A
9.06.2021 – 16-18 sala A

Uczestnicy: dzieci wraz z rodzicami/opiekunami

Zapisy w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia tel. 87 732 64 45

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).