Zajęcia rozwojowe „Bądź Aktywny – Pokochaj siebie”

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku, zaprasza na  zajęcia rozwojowe „Bądź Aktywny – Pokochaj siebie”. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 2 października 2020 roku o godz. 13.00.

W ramach spotkania planuje się:

  • 00-14.00 – zajęcia usprawniające ruchowo
  • 00-15.00- Spotkanie Grupy Wsparcia

Zajęcia skierowane są do osób doświadczających przemocy domowej lub zagrożonych przemocą, których celem jest: wzmocnienie samooceny, zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Zapraszamy.