Zaproszenie na konferencję

Prezydent Miasta Ełku zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, w ramach którego Gmina Miasta Ełk wypracowała modelowe rozwiązania z zakresu odnowy miast oparte na trzech filarach: partycypacji, aktywizacji i tworzeniu przestrzeni społecznej.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. (środa) w Ełku w budynku będącym siedzibą Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej – nowej instytucji mającej być bazą procesu rewitalizacji Ełku, zapewniającej infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz przesyłania zgłoszeń za pomocą formularza (do 10 października).

program konferencji 17.10.2018

formularz zgłoszeniowy

 

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).