Zima w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”

W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” ul. Kościuszki 27A  w Ełku w miesiącu styczniu 2020 roku w ramach projektów zaplanowano następujące zajęcia i warsztaty:

 1. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej:
 • Indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty/ki ds. uzależnień w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
 • Usługi wspierające animację lokalną

– zajęcia muzyczne

– zajęcia artystyczno – plastyczne

– zajęcia sportowo – rekreacyjne

– zajęcia multimedialne

– zajęcia taneczne

Koordynator projektu tel. 604 612 191

 1. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia:
 • Warsztaty i konsultacje indywidualne „zdrowy styl życia”
 • Usługi wspierające animację lokalną

– warsztaty ze streekworkerem

– warsztaty z animatorem

– warsztaty z pracownikiem socjalnym

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej

– doradztwo zawodowe

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

 • Warsztaty przedsiębiorczości

– zajęcia z trenerem ekonomii społecznej

– szkolenia i kursy zawodowe

– staże lub zajęcia w pracowniach: rzemiosła, aktywności, przedsiębiorczości.

Koordynator projektu: Beata Nowakowska 87 732 67 26, Justyna Sułek 87 732 64 45

 1. Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku:
 • Trener coach – jak unikać manipulacji
 • Psychologia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Warsztaty kulinarne

Zarząd: Ewa Koc tel. 604 612 191