Złóż wniosek na „Ełcką Kartę Seniora”

Ełcka karta Seniora 60+

Już 4199 ełckich seniorów jest posiadaczem „Ełckiej Karty Seniora”. Karta wydawana jest bezpłatnie i obejmuje system ulg oraz zniżek udzielanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także prywatnych przedsiębiorców. Kolejne osoby zainteresowane otrzymaniem karty mogą składać wnioski do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku: https://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/5672/zloz-wniosek-na-elcka-karte-seniora

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).