Konsultacje strategii rozwoju

W dniach 19 lipca-23 sierpnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełku do roku 2030. Czczegółowe informacje w zakładce „konsultacje społeczne” lub na http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10040/7819/Konsultacje_spoleczne_projektu_Strategii_Rozwoju_Osrodka_Subregionalnego_Elk_do_roku_2030/

Kontynuuj czytanie …