Smart Parking

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku został opublikowany raport z konsultacji społecznych związanych z pracami nad polityką parkingową miasta Ełku. Celem konsultacji było zidentyfikowanie miejsc na terenie miasta, w których występują problemy z parkowaniem, poznanie[…]

Kontynuuj czytanie …