Mapa prezentująca obszar rewitalizacji Ełku.

Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”

Monitorowanie realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespół ds. rewitalizacji Miasta Ełku oraz Ełckie Forum Rewitalizacji. Następnie Prezydent Miasta,[…]

Kontynuuj czytanie …