Dwa projekty rewitalizacyjne z dotacją unijną

W konkursie na działania integracyjne społeczności zamieszkującej Śródmieście Ełku, spośród  czterech złożonych wniosków, dofinansowanie UE otrzymały projekty Stowarzyszenia Alternatywa oraz Powiatu Ełckiego. „Lokalne perspektywy” – Stowarzyszenie Alternatywa w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w[…]

Kontynuuj czytanie …

Kontakt

Urząd Miasta Ełku Wydział Strategii i Rozwoju ul. Marsz J. Piłsudskiego 6 19-300 Ełk telefon 87 73-26-132/240/115 e-mail a.lemieszonek@um.elk.pl r.samelko@um.elk.pl

Kontynuuj czytanie …

Mapa obszaru rewitalizacji

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Ełku został wyznaczony uchwałą nr XLIV.445.2022 Rady Miasta Ełu z dnia 22 czerwca 2022 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 7 lipca 2022 r., poz. 3097). Link[…]

Kontynuuj czytanie …

Opracowania

Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji (PDF, 5.3 MiB) Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do[…]

Kontynuuj czytanie …