Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy ECRS „STAJNIA”

Od dnia 24.02.2020 r. rozpoczęły się konsultacje indywidualne specjalistów Punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodziniew Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”  : pedagoga/ logopedy w każdy poniedziałek od 16.00-20.00 psychologa dla dzieci i młodzieży[…]

Kontynuuj czytanie …

Warsztaty dla seniorów

Zapraszamy seniorów do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez uczestników projektu „Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”. Projektu realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską[…]

Kontynuuj czytanie …