Kontakt

Urząd Miasta Ełku Wydział Strategii i Rozwoju ul. Marsz J. Piłsudskiego 6 19-300 Ełk telefon 87 73-26-132/240/115 e-mail a.lemieszonek@um.elk.pl r.samelko@um.elk.pl

Kontynuuj czytanie …

Mapa obszaru rewitalizacji

Granice obszaru „Śródmieście” obejmuje obszar najstarszej części miasta. Granicami strefy są: od strony wschodniej linia kolejowa (wraz z Ełcką Koleją Wąskotorową), od strony północnej ul. gen. Władysława Sikorskiego i Adama Mickiewicza, od strony zachodniej ul.[…]

Kontynuuj czytanie …

Opracowania

Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji (PDF, 5.3 MiB) Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do[…]

Kontynuuj czytanie …