Zdobądź dofinansowanie na usługi społeczne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT[…]

Kontynuuj czytanie …