Dotacje na tereny zielone

Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w 2024 r. Jego celem jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw[…]

Kontynuuj czytanie …