Kontakt

Urząd Miasta Ełku Wydział Strategii i Rozwoju ul. Marsz J. Piłsudskiego 6 19-300 Ełk ECRS STAJNIA ul. T. Kościuszki 27A 19-300 Ełk TELEFONY Urząd Miasta Ełku – Wydział Strategii i Rozwoju: 87 732-61-32 ECRS STAJNIA:[…]

Kontynuuj czytanie …

Mapa obszaru rewitalizacji

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Ełku został wyznaczony uchwałą nr XLIV.445.2022 Rady Miasta Ełu z dnia 22 czerwca 2022 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 7 lipca 2022 r., poz. 3097). Link[…]

Kontynuuj czytanie …

Opracowania

Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji (PDF, 5.3 MiB) Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do[…]

Kontynuuj czytanie …